85.000 zł czeka na chętnych

840

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 06/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Termin naboru wniosków:
od 16 do 29 października 2020 r.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z zakresu tematycznego:

  • P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Zachęcamy do zgłaszania się na spotkania on-line. Spotkanie stacjonarne skierowane jest w szczególności dla osób mających utrudniony dostęp do internetu lub posiadających niedostosowany sprzęt.

Prosimy o zgłaszanie udziału poprzez wypełnienie Formularza.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły