Interpelacje i zapytania

2046
logo gminy Pilchowice

W tym miejscu znajduje się link do Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie na bieżąco publikowane są wszelkie interpelacji wraz z odpowiedziami.