Zaświeć gwiazdko dla Polaków na Kresach

508

Do Ludzi Wielkiego Serca, Przyjaciół i Sympatyków Kresów,
Mieszkańców gminy Pilchowice

Po raz kolejny gmina Pilchowice dołącza do akcji pomocy Polakom na Kresach

ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH
ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH

Szanowni Państwo
w nieprzewidywalnych okolicznościach wojny na wschodzie chcemy wesprzeć Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu w akcji

                      ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH” 

Mamy poczucie, że nie wolno nam zostawiać Rodaków bez pomocy, szczególnie w ten przedświąteczny czas. Liczy się każda, najmniejsza nawet pomoc. O tę pomoc – gorąco apelujemy!

Zbieramy przede wszystkim trwałą żywność, słodycze, kawę, herbatę, środki czystości i higieny osobistej. Dary można przekazać w dniach od 15 listopada do 7 grudnia w następujące miejsca:

  • Rzymskokatolicka parafia p.w. św. Mikołaja w Wilczy ul. Karola  Miarki 121
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach (budynek Zespołu Szkolno –Przedszkolnego)  ul. Szkolna 1                                                   
  • Filia biblioteki w Żernicy ul. Szafranka 9                                                  
  • Filia biblioteki w Wilczy ul. Karola Miarki 123                                        
  • Filia biblioteki w Nieborowicach ul. Główna 50                                        
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców Śląskich w Stanicy ul. Gliwicka 18
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy, ul. Karola Miarki 27
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy ul. Leopolda Miki 37
  • Publiczne Przedszkole  w Nieborowicach ul. Główna 50
  • Publiczne Przedszkole  „Wesoła Gromadka” w Pilchowicach ul. Szkolna 1A

Wpłaty: Konto TMLIKPW
ING BANK ŚLĄSKI O/BYTOM NR: 88 1050 1230 1000 0022 8282 9288

Wszelkie informacje tel. 790 505 604

Akcję „ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH” propaguje również „Lwowska Fala” na antenie Polskiego Radia Katowice i Polskiego Radia Opole (co niedzielę o godz. 8.10)

Każdy gest dobroci, każde serce otwarte na potrzeby innych, liczy się najbardziej w tak trudnych chwilach.

POMÓŻMY NASZYM RODAKOM GODNIE SPĘDZIĆ TE ŚWIĘTA!