Zanieczyszczenie powietrza pod kontrolą … już dwóch czujników

7320

W ramach systemu monitoringu zanieczyszczenia powietrza działają już dwa czujniki. Nowa stacja pomiarowa została zainstalowana na budynku szkoły w Żernicy. Pierwsza stacja działa od maja 2019 r. w centrum Pilchowic.

dane archiwalne systemu monitoringu zanieczyszczenia powietrza
Dane archiwalne

Dane z czujnika dostępne z dowolnego miejsca z dostępem do internetu obejmują: poziom zapylenia cząstkami o średnicy mniejszej niż 10 mikronów (PM 10) oraz mniejszej niż 2,5 mikrona (PM 2,5), aktualną temperaturę, wilgotność oraz ciśnienie. Kolorystycznie sygnalizowany jest także wskaźnik jakości powietrza. Można również sprawdzić historię pomiarów i statystyki.

Stan powietrza w Pilchowicach
http://perfect-air.com.pl/?map&lang=pl&sid=897335193


Stan powietrza w Żernicy
https://perfect-air.com.pl/?map&sid=2104124909

Dajemy mieszkańcom możliwość monitorowania jakości powietrza. Jest to jeden z elementów budowania świadomości, jak ważne jest czym palimy w piecach i czym w konsekwencji oddychamy – uważa Maciej Gogulla, wójt gminy Pilchowice. Myślimy o umiejscowieniu kolejnych stacji we wszystkich sołectwach, by przed sezonem grzewczym objąć monitoringiem całą gminę.

Od nowego roku szkolnego Gmina zaprosi przedszkolaków i uczniów do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej, by już od najmłodszych lat przywiązywać wagę do dbałości o czyste powietrze.

Aby ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji o możliwościach uzyskania dofinansowania wymiany starych, kopcących i najbardziej zanieczyszczających pieców powołany został pełnomocnik Wójta Gminy Pilchowice do spraw czystego powietrza. Do pełnienia tej funkcji została wyznaczona Gabriela Frystacka, która kieruje zespołem specjalistów odpowiedzialnych za walkę ze smogiem.

Gabriela Frystacka – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urząd Gminy w Pilchowicach, tel. 32 332 71 57, kierownik.os@pilchowice.pl

W najbliższym czasie – przy przekazywaniu przez sołtysów informacji o wysokości podatku od nieruchomości – planowane jest zebranie informacji o liczbie i typach pieców, które wykorzystywane są przez Państwa. Informacje te posłużą do oszacowania, ile kotłów będzie podlegać wymianie zgodnie z wymogami „uchwały antysmogowej”.  Potrzebne informacje to między innymi: rodzaj zainstalowanego źródła ciepła – piec węglowy, niskoemisyjny kocioł c.o. z podajnikiem, kocioł na biomasę, kocioł na drewno, kominek, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie na olej opałowy, ogrzewanie elektryczne, odnawialne źródło energii, a także rok produkcji kotła/pieca na paliwo stałe: powyżej 10 lat, od 5 do 10 lat, mniej niż 5 lat. Stosowna ankieta znajdzie się również na stronie internetowej Urzędu Gminy.