Konsultacje społeczne

763
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat 525 Kb 11.12.2019 11:36
projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 346 Kb 11.12.2019 11:36
projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pil 177 Kb 11.12.2019 11:35
projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 371 Kb 11.12.2019 11:35
projekt uchwały w sprawie uchylenia gminnego wieloletniego programu osłonowego 170 Kb 11.12.2019 11:34
Zarządzenie Nr 00050.141.2019