Wybór ławników

1075

Informacja
z dnia 10 maja  2019 r.

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Rada Gminy w Pilchowicach informuje, że przystępuje do wyboru:

  • 5 ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach, w tym 1 ławnika
    do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • 2 ławników do Sądu Rejonowego w Gliwicach, w tym 1 ławnika
    do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Szczegóły