Ponad 700.000 zł z Metropolii

1302

Kolejne dofinansowanie z Metropolii na przebudowę dróg gminnych

Gmina pozyskała dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych ul. Brzozowej w Żernicy oraz ul. Leśnej w Pilchowicach. Dotacja przyznana została przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, której Gmina Pilchowice jest członkiem, w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności.

Dofinansowanie wyniesie 573 159 zł dla ul. Brzozowej w Żernicy oraz 208 317 zł dla ul. Leśnej w Pilchowicach. W najbliższym czasie Gmina przeprowadzi postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę robót budowlanych.

Warto dodać, że w ubiegłym roku Gmina Pilchowice również pozyskała dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych z Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Przebudowane zostały wtedy m.in. ulice: Polna w Wilczy, Bierawka w Pilchowicach, Cicha-Zalesie (etap III) oraz odnogi ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach, Wiejska (etap II) w Leboszowicach, L. Miki (łącznik od ul. Nieborowskiej) w Żernicy, Dworcowa oraz Sportowa i Bażantów (etap I – kanalizacja deszczowa) w Stanicy.