Szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy

235
Susza
Susza

14 lipca 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W związku z powyższym, zainteresowani poszkodowani rolnicy powinni w pierwszej kolejności, po weryfikacji wystąpienia zjawiska suszy w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej na stronie: https://susza.iung.pulawy.pl/ skorzystać z aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” dla producentów rolnych, która działa na stronie: https://aplikacje.gov.pl/app/susza

W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo, aby szacowania dokonała również komisja poprzez lustracje na miejscu, koniecznie jest zgłoszenie tego faktu do komisji w terminie umożliwiającym dokonania oszacowania (nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy). Komisje będą zwracały szczególną uwagę na zgodność upraw i powierzchni zgłoszonych do lustracji z wnioskiem o płatności obszarowe.

W rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich szkody

spowodowane przez:

suszę – oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku – klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych. System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) ma za zadanie wskazać obszary, na których wystąpiły straty spowodowane suszą w uprawach rolnych.