Paszport dla roślin

489

ZASADY PRZEMIESZCZANIA ZIEMNIAKÓW z POLSKI DO INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach przypomina, że od dnia 15 lipca 2022 r. wymagany jest paszport roślin dla ziemniaków (tzw. towarowych, konsumpcyjnych, przemysłowych) wyprodukowanych na terytorium Polski a przemieszczanych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Paszporty roślin dla ww. ziemniaków, w celu ich przemieszczenia do innego państwa członkowskiego Unii, wydawane są przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN) po przeprowadzeniu badań potwierdzających, że ziemniaki są wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus (sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka) lub potwierdzeniu, że pochodzą z miejsca produkcji oficjalnie uznanego przez WIORiN za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus. Paszport roślin jest to dokument, który musi być dołączony do każdej jednostki handlowej  ziemniaków, a w przypadku transportu bulw luzem powinien być dołączony do dokumentu towarzyszącego przesyłce.

Ponadto każde pojedyncze opakowanie bulw ziemniaków powinno być oznakowane odpowiednio numerem wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych prowadzonym przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin
i Nasiennictwa, potwierdzającym, że bulwy były uprawiane przez urzędowo zarejestrowanego producenta lub pochodzą z urzędowo zarejestrowanych magazynów lub miejsc wysyłki. Jednym z elementów obowiązkowych do wypełnienia na paszporcie roślin jest numer wpisu do rejestru podmiotu dla którego dany paszport został wydany. W przypadku gdy bulwy przemieszczane są w opakowaniach które jednocześnie są jednostką handlową lub luzem z dołączonym paszportem do dokumentów towarzyszących przesyłce numer wpisu do rejestru jest już umieszczony na paszporcie roślin i nie ma obowiązku umieszczania dodatkowego oznakowania z tym numerem. Jednakże w sytuacji gdy paszport roślin dołączony jest do jednostki handlowej, która nie jest opakowaniem jednostkowym [np. 1 paszport umieszczony na palecie (jednostka handlowa) owiniętej folią stretch, na której znajduje się kilkanaście worków ziemniaka], dodatkowe oznakowanie numerem wpisu do rejestru powinno być umieszczone na każdym pojedynczym worku wchodzącym w skład tej jednostki handlowej.

Plakat „Uproszczenie zasad przemieszczania ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich UE” można znaleźć pod poniższym linkiem: http://piorin.gov.pl/publikacje/plakaty.  Wniosek o wydanie paszportów roślin można pobrać na stronie internetowej piorin.gov.pl/sl-formularze/ lub w Oddziałach terenowych WIORiN w Katowicach.