Stypendia dla studentów

492

STYPENDIA NA I ROK STUDIÓW

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Stypendia otrzymać mogą ambitni i zdolni maturzyści z małych miast i wsi, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów, i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki.

Stypendium dla studentów na I roku studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Stypendia dla studentów

Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów doktoranckich, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą w ramach Programu Erasmus+, staży zagranicznych w USA. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.

W dotychczasowych dwudziestu-jeden edycjach Programu przyznano 18 371 stypendiów na I rok studiów.

PARTNERZY

Partnerami XXI edycji programu są Partnerzy Strategiczni: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski; Partner Główny: Fundacja Wspomagania Wsi; Partnerzy: koalicja lokalnych organizacji pozarządowych.

Program realizowany jest przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawniej: Agencja Nieruchomości Rolnych)

Regulamin Stypendia Pomostowe