Rekrutacja do przedszkoli

821

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023:

28.02.2022r. – 09.03.2022 r.
– Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci, które już uczęszczają do przedszkola

14.03.2022r. – 30.03.2022 r.
– Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z niezbędnymi dokumentami przez rodziców dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola 

31.03.2022r. – 21.04.2022 r.
– Postępowanie rekrutacyjne zakończone podaniem do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

26.04.2022r. – 30.05.2022 r.
– Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne (jeśli placówka będzie dysponować wolnymi miejscami) 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz druki wniosków można otrzymać w placówkach oświatowych naszej gminy.