Przedłużony okres rekrutacji do przedszkoli i szkół

459
Nabór do przedszkoli i szkół

Nabory do przedszkola i klasy I szkoły podstawowej przedłużone do 26.03.2020 r.

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej (w formie skanu dokumentów).
Wnioski można pobrać ze stron internetowych Gminy Pilchowice oraz placówek oświatowych.