Procedura wwozu zwierząt towarzyszących z Ukrainy

652

Szanowni Państwo

Z wielkim żalem obserwujemy to, co się teraz wokół nas dzieje. Biorąc pod uwagę ogrom wyzwań, którym trzeba sprostać przesyłam Państwu procedurę Głównego Lekarza Weterynarii (załącznik nr 1) dotyczącą przemieszczania zwierząt towarzyszących z Ukrainy wraz z właścicielami, którą polecam stosować z pewnymi moimi wytycznymi technicznymi, które chciałbym wdrożyć na terenie powiatu gliwickiego, miast Gliwice i Zabrza.

Jako Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach jestem odpowiedzialny za weryfikację przemieszonych zwierząt towarzyszących z Ukrainy zarówno pod kątem spełnienia wymagań weterynaryjnych tego przemieszczenia jak i ich statusu zdrowotnego (głównie chodzi o chorobę – wściekliznę)

Bardzo proszę o przekazywanie wszystkich podmiotom pomagającym uchodźcą pod Państwa jurysdykcją następujących wytycznych:

– NALEŻY ZAPYTAĆ PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY, CZY PRZYJECHALI ZE ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI TAKIMI JAK: PSY, KOTY LUB FRETKI!!!

jeżeli TAK – należy zapytać, czy posiadają dokument o nazwie: „pozwolenie”(załącznik nr 2) – jest to pozwolenie na przemieszczenie zwierząt w celach niehandlowych.

jeżeli NIE MAJĄ – takiego dokumentu – należy bezzwłocznie skierować taką osobę wraz ze zwierzęciem, do lekarza weterynarii z listy (załącznik nr 3), który dokona „czipowania” i szczepienia zwierzęcia. Jednocześnie właściciel zwierzęcia musi wypisać wniosek (załącznik nr 4) i wraz z wypisanym wnioskiem udać się do wskazanej z listy lecznicy dla zwierząt. Skan złożonego wniosku wraz z informacją do jakiej lecznicy właściciel zwierzęcia został skierowany należy przesłać bezzwłocznie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach, ponieważ ostateczna „legalizacja” zwierzęcia wymaga jeszcze pewnych działań administracyjnych

jeżeli MAJĄtaki dokument należy (jego skan, zdjęcie) bezzwłocznie przesłać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach wraz z ustalonym aktualnym miejscem przebywania właściciela ze zwierzęciem oraz potwierdzeniem (dokumentu) wykonania „czipowania” i szczepienia na granicy.

– wszystkie dokumenty z procedury w trzech językach są dostępne pod linkiem:

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/ukraina-przemieszczanie-zwierzat-tymczasowa-procedura – inne wersje językowe również są załączone do niniejszej wiadomości

– prosimy o śledzenie naszej korespondencji, ponieważ niniejsze wytyczne mogą ulec zmianie, sprawa jak wiemy jest bardzo dynamiczna

Bardzo proszę zwrócić uwagę , że procedura dotyczy wyłącznie osób fizycznych – właścicieli zwierząt poruszających się legalnie (posiadających prawo pobytu i odnotowanych w punktach rejestracyjnych w ilości do 5 sztuk). Wszelkiego rodzaju organizacje prozwierzęce muszą rejestrować wjazd na teren RP w porozumieniu i za wiedzą Granicznych Lekarzy Weterynarii, którzy po dokonaniu weryfikacji i oceny analizy ryzyka udzielą dalszych wskazówek odnośnie możliwości i zasad wwozu zwierząt na terytorium RP.

Dane kontaktowe

  • tel. 32 2312350, wew 24 – lek. wet. Dorota Osadców, lek. wet. Sara Meskel
  • 607855277 – telefon alarmowy po za godzinami urzędowania Powiatowego inspektoratu Weterynarii w Gliwicach
  • gliwice.piw@wetgiw.gov.pl – adres do doręczeń zeskanowanych dokumentów