Komunikat w sprawie strajku nauczycieli

1619

K O M U N I K A T !

Informujemy, że egzaminy gimnazjalne w szkołach na terenie Gminy Pilchowice w dniach 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. odbędą się zgodnie z harmonogramem.

Pilchowice, 9.04.2019 r.


W związku z rozpoczętym strajkiem nauczycieli, Urząd Gminy Pilchowice informuje, iż wszystkie placówki oświatowe na terenie Gminy Pilchowice zapewniają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie strajku.

Szczegółowe informacje o sytuacji w danej placówce przekazywane będą na bieżąco przez Dyrektorów.

Zwracamy jednak uwagę na fakt, iż sytuacja w placówkach jest rozwojowa i z dnia na dzień może ulec zmianie.

Pilchowice, 8.04.2019 r.


W związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli i pracowników oświaty, którego rozpoczęcie zaplanowano na 8 kwietnia 2019 r., aż do odwołania, informujemy rodziców, że sytuacja ta może doprowadzić do zakłócenia zajęć edukacyjno-wychowawczych.

Ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników oświaty poznamy 8 kwietnia po podpisaniu list strajkowych. Wówczas okaże się ile osób przystąpiło do strajku. W sytuacji gdy 100 procent pracowników przystąpi do strajku dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zamknięciu placówki.

Dyrektorzy szkół dołożą starań, aby zminimalizować negatywne skutki strajku wobec dzieci i ich rodziców.

Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu placówki przekazywane będą na bieżąco.

Pilchowice, 4.04.2019 r.