Dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2023 roku.

229

Wójt Gminy Pilchowice informuje, że w okresie od 20 października 2023 r. do 27 października 2023 r. trwać będzie dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2023 roku.

Wsparcie przeznaczone zostanie na realizację zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.

  • Dodatkowa pula środków na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych wynosi 8 400 zł.
  • Wnioskowana wysokość dotacji nie może przekroczyć 95% kosztów zadania.
  • Wniosek musi zawierać informacje określone § 3 ust. 2 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/419/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2013 r. – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  • Złożenie wniosku o datację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
  • Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

O przedmiotową dotację mogą ubiegać się kluby sportowe, które:

  1. posiadają siedzibę i działają na obszarze Gminy Pilchowice,
  2. nie działają w celu osiągnięcia zysku,
  3. posiadają licencję wydaną przez uprawniony do tego Polski Związek Sportowy i biorą udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji celowej winny złożyć wniosek w biurze podawczym Urzędu Gminy w Pilchowicach
/44 – 145 Pilchowice ul. Damrota 6/
w terminie do 27 października 2023 r.

Załączniki:

wzór wniosku – nabór 2023.doc [ ] 73 Kb 20.10.2023 12:18
ogłoszenie – dofinansowanie do obiektów – dodatkowy nabór.pdf [ ] 285 Kb 20.10.2023 12:16
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułBrak wody w Nieborowicach
Następny artykułZaproszenie na szkolenie