Akcja pomocy Polakom na Kresach

950

Do Ludzi Wielkiego Serca, Przyjaciół i Sympatyków Kresów, Mieszkańców gminy Pilchowice

zbiórka darów dla Polaków na Kresach
zbiórka darów dla Polaków na Kresach

Po raz kolejny gmina Pilchowice dołącza do akcji pomocy Polakom na Kresach
Szanowni Państwo w nieprzewidywalnych do końca okolicznościach covidowych chcemy wesprzeć Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu w akcji

ZAŚWIEĆ GWIAZDKO
DLA POLAKÓW NA KRESACH

Dzięki życzliwości Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego są zabezpieczone środki na organizację transportu świątecznego  na Kresy, jednak z uwagi na nieustabilizowaną sytuację na przejściach granicznych i wzrost zachorowań  na Ukrainie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy na początku grudnia uda się wolontariuszom przejechać przez granicę z transportem darów. Mimo niepewnej sytuacji – mamy poczucie, że nie wolno nam zostawiać Rodaków bez pomocy, szczególnie w ten przedświąteczny czas. Liczy się każda, najmniejsza nawet pomoc. O tę pomoc – gorąco apelujemy! 

Zbieramy przede wszystkim słodycze tj. czekolady, cukierki, ciastka, kawa herbata, puszki, środki higieny (mydła, szampony, kremy, proszki do prania). 

Zebrane środki finansowe jak i  dary przekazane będą dla:

 • Tow. Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Mościskach i Polskiej Szkoły w Strzelczyskach,
 • szkółki niedzielnej i punktu opiekuńczego dla najbiedniejszych dzieci prowadzonych przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w Samborze,
 • Towarzystwa Kultury Polskiej w Łanowicach, szkoły i przedszkola w tej miejscowości,
 • mieszkańców polskich wsi w okręgu samborskim: Łanowic, Biskowic, Wojutycz, Nadybów,
 • seniorów we Lwowie: członków Katolickiego Uniwersytetu III Wieku, 
 • Sióstr Józefitek opiekujących się chorymi rodakami,
 • Polaków w Krasnem, Hałuszczyńcach, Zbarażu.

Mimo świadomości, że w obecnych czasach – i Państwu żyje się trudniej; mamy jednak nadzieję, że w imię pamięci i narodowej solidarności z Rodakami – znajdziecie Państwo możliwość by okazać serce tym, którym żyje się trudniej niż nam.

Konto dotyczące akcji ING BANK ŚLĄSKI O/BYTOM NR: 88 1050 1230 1000 0022 8282 9288

Dary można przekazać w dniach od 15 do 30 listopada w następujące miejsca:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach, Wilcza, ul. Karola Miarki 123,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy, ul. Karola Miarki 27,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy, ul. Leopolda Miki 37,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy, ul. Gliwicka 18,
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach, ul. Szkolna 1 (budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
 • Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Żernicy, ul. Szafranka 9,
 • Publiczne Przedszkole  w Nieborowicach, ul. Główna 50.

Tel. kontaktowy w/s akcji: 790 505 604