Z wizytą u wojewody

Samorządy szkolne Gminy Pilchowice zwiedzały Śląski Urząd Wojewódzki

934

Ciekawe doświadczenie. Poznaliśmy historię powstania gmachu urzędu, ale i struktury władz samorządowych (Urzędu Marszałkowskiego) i władz wojewódzkich.

Spotkaliśmy się z Robertem Magdziarzem – II wicewojewodą . Zwiedzaliśmy: westybul, sale marmurowa, złotą i salę sejmiku. Byliśmy też w Centrum Powiadamiania Ratunkowego Nr 112. Odwiedziliśmy skarbiec. Jeździliśmy windą paciorkową. Wracamy z bagażem cennych doświadczeń.