Wystąpią braki wody

650
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie
zawiadamia za informacją
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach,
że
  • od godziny 23:00 dnia 22.09.2020 r.
  • do godziny 6:00 dnia 23.09.2020 r.
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach będzie prowadziło prace na wodociągu sieci magistralnej w Knurowie przy ul. Zwycięstwa w związku z powyższym
wystąpią braki wody
w rejonach: osiedle Szczygłowice, Krywałd, ul. Rybnicka plus boczne, Wilsona od nr 125 do 131 plus boczne, Niepodległości, Dworcowa, Farskie Pola, Kuźnia Nieborowska.
PWiK Knurów dołoży wszelkich starań celem zminimalizowania skutków zaistniałych niedogodności.