Wybory uzupełniające ławników

160

Informacja dotycząca przeprowadzenia wyborów uzupełniających do pełnienia funkcji ławników na kadencję 2024-2027

Na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach Rada Gminy Pilchowice dokona wyborów uzupełniających w związku z niewystarczająca liczbą ławników wybranych przez Radę Gminy Pilchowice na kadencję obejmująca lata 2024 – 2027:

  • Do Sądu Okręgowego w Gliwicach: 1 ławnika ,
  • Do Sądu Rejonowego w Gliwicach: 1 ławnika do orzekania z zakresu prawa pracy

szczegóły