Wesołych Świąt

299
Wspaniałych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów w nadchodzącym
2024 roku
życzą
Maciej Gogulla wójt Gminy Pilchowice z pracownikami,
Krzysztof Waniczek przewodniczący Rady Gminy Pilchowice z radnymi,
sołtysi z Radami Sołeckimi.