Ważna informacja

767

Szanowni Państwo,

W wyniku naszego błędu doszło do ujawnienia drogą mailową adresów email części osób, które otrzymały decyzję o otrzymaniu dodatku węglowego. Adresy te zostały ujawnione znanym odbiorcom i urząd dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania negatywnych skutków zaistniałego zdarzenia. Nadmieniamy, że poza adresem e-mail nie zostały ujawnione żadne dane osobowe naszych mieszkańców, w związku z czym nie przewiduje się wystąpienia dużych uciążliwości dla podmiotów danych w wyniku zaistniałego incydentu. Zalecamy jednak zachować ostrożność podczas odbierania poczty e-mail, szczególnie od nieznanych odbiorców.

Incydent jest w tej chwili analizowany przez tutejszy urząd oraz Inspektora Ochrony Danych w kierunku możliwości naruszenia ochrony danych osobowych. O wynikach tego postępowania oraz poczynionych działaniach, osoby, których dane dotyczą, zostaną poinformowane w sposób bezpośredni.

Serdecznie przepraszamy za zaistniałą sytuację.