UWAGA – zmiany w rozkładzie jazdy

641
Zarząd Transportu Metropolitalnego

Od 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) wprowadzona zostanie trasa objazdowa dla linii autobusowych nr 159 236.

W kierunku Żernicy oraz Knurowa po obsłudze przystanku „Leboszowice” autobusy kursować będą ulicami: Leboszowską, Rynek, Dworcową do włączenia się na stałą trasę przejazdu na ul. Damrota.

W kierunku Leboszowic trasa prowadzona będzie analogicznie. 

Z obsługi linii wyłączony zostanie przystanek „Pilchowice Szkolna” w obu kierunkach. Stanowisko przystanku „Pilchowice Szpital” w kierunku Knurowa i Żernicy dla ww. linii zostanie przeniesione na ul. Dworcową w rejon pawilonu handlowego.

Długość trasy linii ulegnie skróceniu o 1,0 km w każdym kursie prowadzonym do Knurowa i Żernicy oraz o 0,7 km w każdym kursie prowadzonym w kierunku Leboszowic.

https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/2142/