Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

388

Wójt Gminy Pilchowice, uznając celowość realizacji zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w tut. Urzędzie w dniu 21.11.2022 r. złożonej przez Stowarzyszenie ZATYRANI GRATISOWNIA.PL GMINA PILCHOWICE, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu www.pilchowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pilchowice poniższą ofertę:

  • Data umieszczenia: 23.11.2022 r.
  • Nazwa oferenta: Stowarzyszenie ZATYRANI GRATISOWNIA.PL GMINA PILCHOWICE
  • Rodzaj zadania publicznego: wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej
  • Tytuł zadania publicznego: Warsztaty sportowe dla mieszkańców Gminy Pilchowice
  • Termin realizacji zadania: 01.12.2022 r. – 31.12.2022 r.
  • Wysokość dofinansowania: 2 300 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać (decyduje data wpływu do urzędu) w Urzędzie Gminy Pilchowice lub na adres e-mail: ug@pilchowice.pl w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do dnia 30.11.2022 r.

Załącznik: oferta

Załączniki:

uproszczona oferta – ZATYRANI.pdf [ ] 1350 Kb 23.11.2022 13:05
informacja o celowości oferty – ZATYRANI.pdf [ ] 403 Kb 23.11.2022 13:05
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułSpotkania z Seniorami
Następny artykułSpotkania z mieszkańcami