Trening systemu alarmowania

776
24 listopada 2020r. w związku  z przeprowadzeniem treningu systemu alarmowania i ostrzegania na terenie Gminy Pilchowice  wystąpić może konieczność uruchomienia syren alarmowych (odwołanie alarmu).
W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty– oznaczający odwołanie alarmu.