TERMOMODERNIZACJA

1207

Planujesz termomodernizację budynku? Potrzebujesz wsparcia w tym przedsięwzięciu?
Zainteresuj się możliwościami, które stwarzają szeroko zakrojone programy pomocowe.

Program Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotację można otrzymać m.in. na docieplenie przegród budynku, zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła, a także dokumentację projektową oraz audyt energetyczny.

Ulga termomodernizacyjna
Niezależnie od głównych programów wsparcia, będąc podatnikiem, rozważ skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej.
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ulga termomodernizacyjna, czyli możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na materiały  budowlane,  urządzenia  i  usługi,  związane  z  realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym.
Limit wydatków: 53 tys. zł, a dowodem poniesionych wydatków są faktury VAT. ( Najlepszym rozwiązaniem jest skonsultować możliwość odliczeń z Urzędem Skarbowym lub ze swoim biurem księgowym).

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice https://www.niskaemisja.pl/pilchowice/

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła wskazane w regulaminie dotacji. Podpisanie umowy z Gminą uwarunkowane jest kolejnością wpływu wniosków oraz pozytywną weryfikacją zapisów regulaminu w kwestii kwalifikacji obecnego źródła ciepła do wymiany.

Wszelkie informacje na temat programów uzyskacie Państwo u Ekodoradcy dla gminy Pilchowice w UG pod numerem telefonu 32 332 7157 lub umawiając się na spotkanie, na którym przeprowadzona będzie analiza aktualnej sytuacji.

Ekodoradca pomaga w wypełnieniu wniosków do programów i rozliczaniu programów pomocowych, udziela informacji na temat możliwych do uzyskania kwot z dotacji, analizuje i dobiera najlepsze indywidualne rozwiązanie pod kątem efektywności i ekonomii.