Sesja absolutoryjna

1186

Maciej Gogulla, wójt gminy Pilchowice z wotum zaufania i absolutorium za rok 2018.

Radni jednogłośnie zdecydowali pozytywnie ocenić działania wójta oraz Urzędu Gminy Pilchowice.

Głosowania poprzedzone zostały prezentacją Raportu o stanie Gminy Pilchowice, to nowy element w pracach rady, wprowadzony dopiero od tej kadencji samorządu.

sesja absolutoryjna

Zapis z sesji