Samorządowiec roku

1175

1 marca podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Żywcu, 41 samorządowców, włodarzy gmin współtworzących Metropolię Śląsko – Zagłębiowską, wśród nich wójt naszej gminy Maciej Gogulla, odebrali z rąk redaktora naczelnego Pisma Samorządu Terytorialnego „ Wspólnota” wyróżnienia Samorządowiec Roku 2017.
Redakcja postanowiła wyróżnić wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów, dzięki którym powstała pierwsza w Polsce metropolia.
W uzasadnieniu podkreślano, że powstanie metropolii jest ważnym krokiem w budowaniu współpracy samorządów terytorialnych, który przyczyni się do rozwoju gmin i miast, stanowi inspirację oraz wzór dla innych jednostek.