Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli

622
Rekrutacja do przedszkoli
Rekrutacja do przedszkoli

Po przeprowadzonych postępowaniach rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice, informujemy, że 4 przedszkola w dalszym ciągu dysponują wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające rozpoczęło się 26 kwietnia 2021 roku od godz. 8.00 w następujących publicznych przedszkolach w:

  1. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach – adres email: zs@pilchowice.pl,
  2. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy – adres email: zspstanica@pilchowice.pl,
  3. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy – adres email: zspwilcza@pilchowice.pl,
  4. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy – adres email: zspzernica@pilchowice.pl,

i potrwa do 6 maja 2021r. do godz. 15.00.

W przypadku zapytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy z daną placówką.