Program Razem Bezpieczniej

3027

Projekt „Akademia Bezpiecznego Ucznia w Gminie Pilchowice”

Okres realizacji: 1.03.2015r. – 15.12.2015r.

Wartość projektu:  81 200,00 zł

Kwota dofinansowania: 64 960,00 zł

Projekt realizowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Projekt był realizowany we wszystkich jednostkach oświatowych Gminy Pilchowice. Projekt ten miał na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez umiejętną organizację spędzania czasu wolnego, a także nauczenia właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  1. „Artysta to ja” – w której przeprowadzono zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne itp. dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pilchowice. W wyniku tego działania zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć. Ponadto zorganizowano festyny rodzinne pn. „Szczęśliwa rodzina”, zorganizowano rozgrywki sportowe oraz zakupiono nagrody i poczęstunek dla najmłodszych uczestników. Zorganizowano gminny konkurs „Mam Talent” w wyniku, którego zwycięzcy otrzymali statuetki, a pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.
  2. „Moja szkolna ekspedycja” –  to działanie miało na celu przeprowadzenie prelekcji dotyczących bezpieczeństwa podczas wędrówek pieszych. Zorganizowano wyjazdy terenowe oraz górskie. Ponadto zakupiono elementy odblaskowe dla uczestników ekspedycji.
  3. „Szkoła siatkówki” – miało na celu realizację zajęć sportowych z siatkówki dla dzieci naszych placówek oświatowych. W ramach tego działania zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć sportowych. Podsumowaniem zajęć sportowych i sprawdzeniem swoich umiejętności była organizacja Gminnego Turnieju Siatkówki, w której zwycięzcy otrzymali statuetki a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.
  4. „Ratujemy i uczymy ratować” – zorganizowano warsztaty z udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez specjalistów dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i rodziców. W wyniku tego działania zakupiono sprzęt ratowniczy (fantomy, defibrylatory oraz apteczki pierwszej pomocy) dla jednostek  oświatowych naszej Gminy.
  5.  „Jak bawić się i rozmawiać z dzieckiem” – w wyniku tego działania przeprowadzono przez trenerów Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „KLANZA” warsztaty tematyczne adresowane dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych. Uczestnikom rozdano notesy.
  6. „Akademia Bezpieczeństwa” – to działanie miało na celu nawiązania współpracy ze służbami ratownictwa medycznego, pożarowego oraz policją. Funkcjonariusze publiczni przeprowadzili w placówkach oświatowych prelekcje dotyczące bezpieczeństwa i właściwej reakcji w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.  Zorganizowano pokazy ratownicze w poszczególnych placówkach Gminy Pilchowice.
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułNasza Gmina 2013
Następny artykułProgram Radosna Szkoła