Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

5589

Starosta Gliwicki informuje, że od 4 kwietnia 2022 r. porady z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane stacjonarnie w pięciu punktach na terenie powiatu gliwickiego zgodnie z harmonogramem działania punktów podanych poniżej.

Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatną mediację przyjmowane są: telefonicznie pod nr tel. 32 338 37 29, w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa w godzinach do 7.30 do 15.30, czwartek w godzinach od 7.30 do 17.30, piątek w godzinach od 7.30 do 13.30; lub adres e-mail npp@starostwo.gliwice.pl online przez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/zapisy,

Zdjęcie baner - zapisy large.jpg

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w przypadku: obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Ponadto osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.

W powyższych przypadkach sposób zgłoszenia na dyżury pozostaje bez zmian.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA


Poradnik dotyczący pomocy prawnej

poradnikporadyprawne– plik do pobrania


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości przypomina, iż do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Z wizyty w punkcie można skorzystać w asyście tłumacza. Możliwe jest również udzielenie porady z użyciem środków porozumiewania się na odległość.

Podstawowe dane o sposobie uzyskania pomocy znajdują się w informatorze o systemie nieodpłatnej pomocy.

Zalacznik+nr+1+-+informator


Informacja o dyżurach w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Powiatu Gliwickiego w 2023 r.