Porady prawne w formie zdalnej

656
Powiat Gliwicki
Siedziba Starostwa powiatu gliwickiego

Starosta Gliwicki informuje, że od 13 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. porady z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielane będą w formie zdalnej.

Zapisy na porady przyjmowane są pod numerem telefonu: 32 338 37 29, za wyjątkiem 24 grudnia 2021 r., kiedy to Starostwo Powiatowe w Gliwicach nie pracuje.