Koniec zagrożenia wystąpieniem HPAI

1033

21 marca 2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 marca 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów gliwickiego, raciborskiego i rybnickiego oraz miasta Rybnik.

W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 w gospodarstwie na terenie powiatu raciborskiego Wojewoda Śląski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów gliwickiego, raciborskiego i rybnickiego oraz miasta Rybnik.

Przypominamy, że na obszarze zagrożonym właściciele drobiu powinni zachować daleko posunięte środki ostrożności:

  1. utrzymywanie drobiu w zamknięciu bez dostępu do ptactwa dzikiego,
  2. czyszczenie i odkażanie pomieszczeń, narzędzi, sprzętu i środków transportu używanych przy obsłudze drobiu,
  3. stosowanie higieny przez osoby obsługujące ptaki
  4. karmienie drobiu paszą zabezpieczoną przed dostępem do ptactwa dzikiego,
  5. niezwłoczne informowanie lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności ptactwa.

O odwołaniu stanu zagrożenia Wójt Gminy niezwłocznie poinformuje mieszkańców Gminy Pilchowice, jednak do tego czasu należy stosować się do ww. nakazów.