Otwórz się na pomoc

398

W ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023r. gmina Pilchowice przystąpiła do udziału w cyklu edukacyjnym skierowanym do młodzieży oraz rodziców pn. „Otwórz się na pomoc”.

Realizacja działań edukacyjnych związanych z problematyką profilaktyki uzależnień behawioralnych, uzależnień od alkoholu, jak również  problemów przemocy oraz depresji  i  dopalaczy, pozwala wdrażać profilaktykę w/w problemów.

Materiały edukacyjne wspierające i wspomagające działalność szkolnych pedagogów w zakresie w/w profilaktyki oraz innych problemów wychowawczych i społecznych, będą mogły być wykorzystane podczas zajęć szkolnych.

Zachęcamy do odwiedzenia stron zawierających filmy edukacyjne zarówno młodzież, jak i  rodziców i wszystkie zainteresowane problematyką osoby.