Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej

509

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 r.

Szczegóły