Organizacje pozarządowe

2716

Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom
Adres: ul. Dolna Wieś 2, 44-145 Pilchowice
Członkowie zarządu:
Prezes – Anna Surdel
Wiceprezes – Józef Nierychło
Skarbnik – Bernadeta Suliga
WWW: http://www.spp.pilchowice.pl/Stowarzyszenie Hobbystów Drobnego Inwentarza

Adres: ul. Karola Miarki 123, 44-189 Wilcza
Członkowie zarządu:
Prezes – Medardy Piontek
Wiceprezes – Stanisław Olczyk
Sekretarz – Ryszard Pławecki
Skarbnik – Piotr Grzelak
Członek – Jacek Grzelak„Towarzystwo Miłośników Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej” w Rudach Wielkich

Adres: ul. Dworcowa 2, 44-144 Nieborowice
Członkowie zarządu:
Prezes – Janusz Gierucki
Zastępca prezesa – Marek Gwóźdź
Sekretarz – Sebastian Sarre


Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym i chorych psychicznie „Pomost”
Adres: ul. Knurowska 13, 44-144 Kuźnia Nieborowska
Członkowskie zarządu:
Prezes – Ewa Zamora
Wiceprezes – Jolanta Anusiewicz
Wiceprezes – Barbara Majewska
Sekretarz – Katarzyna Zawadzka
Skarbnik – Halina Mutz
Członkowie – Józefa Romanowska i Klaudia Rogon-Garczorz


Śląskie Stowarzyszenie Integracyjne „Otwarty Dom”
Adres: ul. Damrota 7, 44-145 Pilchowice
Członkowie zarządu:
Prezes – Ewa Domagalska
Wiceprezes – Anna Siwy
Wiceprezes – Sławomir Pacia
Sekretarz – Katarzyna Misztal
Skarbnik – Barbara Partyn


Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Zwierząt Hobbystycznych z oddziałem w Pilchowicach
Adres: ul. Strażaków 3, 44-145 Pilchowice
Członkowie zarządu:
Prezes – Kazimierz Tułak
Wiceprezes – Adrian Lenga
Sekretarz – Wiesław Filipek
Skarbnik – Roman Kapica
Członek zarządu – Janusz Bogucki


Stowarzyszenie „Stanica Przyjazne Sołectwo”
Adres: ul. Bażantów 7, 44-145 Pilchowice
Członkowie zarządu:
Prezes – Rafał Kata
Wiceprezes – Andrzej Knapik
Sekretarz – Sylwia Banaszczyk
Skarbnik – Kornelia Jarlak


Stowarzyszenie Samorządowe Mieszkańców i Przyjaciół Gminy Pilchowice „Razem w Przyszłość”
Adres: ul. Szkolna 1, 44-145 Pilchowice
Członkowie zarządu:
Prezes – Sylwester Ciukaj
Wiceprezes – Jolanta Kowol
Sekretarz – Genowefa Suchecka
Skarbnik – Ewa Lukoszek
Andrzej Ogórek
Norbert Dyka
Edward Michalski


Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Pilchowice „Siedem”
Adres: ul. Damrota 1, 44-145 Pilchowice
www.smsiedem.pl
e-mail: smsiedem@gmail.com
Członkowie zarządu:
Aleksandra Bala
Maria Bernacisko
Ingrida Foit
Jan Gamoń
Bogumiła Jarosz
Tomasz Rusin