Organizacje pozarządowe

1754

Organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Pilchowice.

Ochotnicza Straż Pożarna w Leboszowicach
ul. Wiejska 5a, Leboszowice
prezes – Piotr Erfurt

Ochotnicza Straż Pożarna w Pilchowicach
ul. Strażaków, Pilchowice
prezes – Kazimierz Tułak

Ochotnicza Straż Pożarna w Stanicy
ul. 1 Maja 24a, Stanica
prezes – Zygmunt Pikulik

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczy
ul. Karola Miarki 123, Wilcza
prezes – Bernard Paszek

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP w Wilczy
opiekun – Adam Owczorz

Ochotnicza Straż Pożarna w Żernicy
ul. Szafranka 7, Żernica
prezes – Grzegorz Twardawa

Koło Gospodyń, Gospodarzy i Młodzieży Wsi Pilchowice „Gospodarni”
ul. Dolna Wieś 89, Pilchowice
przewodnicząca – Małgorzata Szefer

Koło Gospodyń Wiejskich w Wilczy
ul. Karola Miarki 123, Wilcza
przewodnicząca – Edyta Duda

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Stanicy
ul. Sportowa 15, Stanica
przewodnicząca – Monika Rogoń

Koło Gospodyń Wiejskich w Żernicy
ul. Szafranka 9, Żernica
przewodnicząca – Genowefa Suchecka

Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom
ul. Dolna Wieś 2, Pilchowice
prezes – Anna Surdel

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Pilchowice „Siedem”
ul. Damrota 1, Pilchowice
prezes – Jan Gamoń

Stowarzyszenie Wspierania Zespołów Ratowniczych z Psami – SAR SUPPORT
ul. Strażaków 3, Pilchowice
prezes – Arnold Olszok

Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Pilchowice
ul. Szkolna 1b, Pilchowice
prezes – Jacek Polak

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Stanica
ul. Sportowa 19, Stanica
prezes – Romuald Bryłka

Ludowy Klub Sportowy „Wilki” Wilcza
ul. Grzonki 13a, Wilcza
prezes – Ryszard Stawiarz

Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Żernica
ul. Górnicza 35, Żernica
prezes – Grzegorz Szkółka

Stowarzyszenie Zatyrani Gratisownia.pl Gmina Pilchowice
ul. Grzonki 10T, Wilcza
prezes – Arkadiusz Losza

Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Żernica
ul. Szafranka 9, Żernica
prezes – Rajnard Dyrszka

Stowarzyszenie Hobbystów Drobnego Inwentarza w Wilczy
ul. Karola Miarki 123, Wilcza
prezes – Piotr Grzelak

Klub Hodowców Gołębi Pocztowych Ziemi Śląskiej
ul. Grzonki 39b, Wilcza
Józef Ryś  – Prezes

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Oddział Sośnicowice – Pilchowice
prezes – Piotr Buk (Sośnicowice)
Sekcja Pilchowice
ul. Ogrodowa 9, Żernica
prezes – Jan Wieczorke
Józef Ryś (Wilcza)
Józef Herich (Pilchowice)”

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego:
– Koło Terenowe Żernica
ul. Józefa Szafranka 9, Żernica
przewodniczący – Jan Dusza
– Koło Terenowe Pilchowice
ul. Dworcowa 8, Pilchowice
przewodniczący – Bernard Szenk

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Gliwicach:
ul. Zwycięstwa 1, Gliwice
– Koło Terenowe Pilchowice Teresa Więcław
– Koło Terenowe Wilcza Andrzej Groborz
– Koło Terenowe Żernica Eryk Michalski

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej
Koło Terenowe w Wilczy
przewodniczący – Jan Wieczorke

Koło Łowieckie „Żbik” Zabrze
ul. Leśna 8c, 42-677 Szałsza
łowczy – Piotr Zielonka

Koło Łowieckie „Pod Bukiem”
ul. Rybnicka 3, 44-207 Rybnik
prezes – Paweł Hajduk

Koło Łowieckie „Cyranka” Knurów
ul. Bierawki 1, 44-153 Smolnica
prezes – Franciszek Bargiel

Koło Łowieckie „Cis” Gliwice
ul. Raciborska 84a
44-153 Trachy
prezes – Adam Kamyk

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddział Rejonowy w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 16a, Gliwicach
Koło Terenowe w Pilchowicach
Jerzy Skrzidlo

Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Wiosny Ludów 10, Knurów
prezes – Tomasz Reginek
Tomasz Rusin