Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

569

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy gminy Pilchowice

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

W związku z obowiązkiem uiszczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zobowiązuje się właścicieli gruntów o powierzchni powyżej 3.500 m2, które na skutek wykonywania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, spowodowały zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości
z powierzchni biologicznej czynnej, do złożenia stosownego oświadczenia (załącznik 1)

Oświadczenie  należy przesłać na adres:
Urząd Gminy Pilchowice ul. Damrota 6,
44-145 Pilchowice
lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu w terminie do 31.01.2024 r.

Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Ochrony Środowiska lub pod numerem telefonu: 32 332 71 57.

Druk oświadczenia – plik do pobrania