Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury …

471

logo gminy PilchowiceOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2021 r.-zarządzenie nr 0054.86.2021 z 13.09.2021