Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice

144

Treść obwieszczenia – plik do pobranie obwieszczenie-zm_mpzp_www