Obniżone ciśnienie wody

773

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie 

zawiadamia za informacją
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
w Katowicach, 

że w okresie od 28.02.2020 r. do 12.03.2020 r.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach
będzie prowadziło prace naprawcze na wodociągu sieci
magistralnej DN 800 w Czerwionce Leszczynach
przy ul. Armii Krajowej 
w związku z powyższym może wystąpić obniżone ciśnienie wody w nw. rejonie Kuźnia Nieborowska.