Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

458

Wójt Gminy Pilchowice-Gminny Komisarz Spisowy w Pilchowicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Nabór na rachmistrzów przedłużony do 16 lutego

szczegóły