Metropolitalny Fundusz Solidarności 2023

852

Gmina Pilchowice otrzymała w 2023 r. dotację celową z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli w ramach Programu „Metropolitarny Fundusz Solidarności w 2023 roku” na realizację zadania pn.: „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach – dokończenie zadania”.

Kwota udzielonej pomocy finansowej: 937 736,00 zł