Leśna Kraina zaprasza na szkolenia

478

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

I. „Zarządzanie produktem z lokalnymi organizacjami turystycznymi i promocją turystyczną w gminach na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Zakres szkolenia:

 1. Prezentacja uczestników;
 2. Produkt turystyczny – definicja i struktura;
 3. Motywy zakupu produktu turystycznego;
 4. Ekomuzeum jako zintegrowana oferta turystyczna – przykłady różnych ekomuzeów oraz ich promocji;
 5. Prezentacja Ekomuzeum „Leśnej Krainy Górnego Śląska”;
 6. Warsztaty.

Termin szkolenia: 17.10.2022 r. od 9:00 do 17:00

MIEJSCE SZKOLENIA – BROWAR ŚLĄSKI W KOSZĘCINIE

Prowadząca: Renata Bukowska

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

Osoby odpowiedzialne w jednostkach gminnych za promocję turystyczną i regionalną, przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru LGD oraz przedsiębiorców i inne podmioty wchodzące bądź chętne do tworzenia pakietów turystycznych Leśnej Krainy Górnego Śląska.

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/fN6rKt97Rk1wGpcv7

Termin nadsyłania zgłoszeń: 12.10.2022 r. do godziny 15:00

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapewniamy:

 • kawę, ciepły posiłek;
 • zwiedzanie browaru;
 • ogrom wiedzy w teorii i praktyce.

Program szkolenia

II. „Tworzenie wydarzeń do pakietów turystycznych w ramach projektu współpracy: Marka turystyczna – sieć Ekomuzea”.

Praca warsztatowa, animacyjna, zespołowa oraz indywidualna. Celem warsztatu jest wypracowanie pomysłów na wydarzenia mające uatrakcyjnić pakiety turystyczne opracowane przez Lokalną Grupę Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Zakres warsztatu:

 1. Jakie jest znaczenie i misja ekomuzeów: lokalność, oddolność, szacunek do różnorodności;
 2. Czym ekomuzeum nie jest: pomiędzy mcdonaldyzacją, a autentycznością dziedzictwa lokalnego;
 3. Czym jest teatr ze społecznością i jak możesz go użyć by stworzyć wydarzenie turystyczne;
 4. Z jakich narzędzi twórczych możesz skorzystać aby stworzyć atrakcję turystyczną;
 5. Czym jest „mroczna turystyka” – pomiędzy upamiętnieniem, a konsumpcją turystyczną;
 6. Czy jesteśmy gotowi by odważnie upamiętniać trudną historię;
 7. Czym jest kultura niematerialna, dlaczego jest świetnym produktem turystycznym oraz narzędziem tworzenia więzi społecznych (m.in. etnografia performatywna, odtwórstwo historyczne, teatr historii, teatr ze społecznością);
 8. Jak i co możemy zrobić aby ulepszać komunikację i promocję pomiędzy instytucjami i  regionami.

Termin szkolenia: 20.10.2022 r. od 9:00 do 17:00

MIEJSCE SZKOLENIA – BROWAR ŚLĄSKI W KOSZĘCINIE

Prowadząca: Magdalena Jakubów

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

Osoby odpowiedzialne w jednostkach gminnych za promocję turystyczną i regionalną, przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru LGD oraz przedsiębiorców i inne podmioty wchodzące bądź chętne do tworzenia pakietów turystycznych Leśnej Krainy Górnego Śląska.

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/fN6rKt97Rk1wGpcv7

Termin nadsyłania zgłoszeń: 12.10.2022 r. do godziny 15:00

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapewniamy:

 • kawę, ciepły posiłek;
 • ogrom wiedzy w teorii i praktyce.

Program szkolenia

Serdecznie zapraszamy!