Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

322
logo gminy Pilchowice

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 r.

wyniki konkursu