Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2024 r.

143

Wójt Gminy Pilchowice ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Nabór wniosków od 10 stycznia 2024 r. do 5 lutego 2024 r.

Treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki:
Otwarty konkurs ofert – kultura i sztuka – ogłoszenie.pdf [ ] 1316 Kb 10.01.2024 08:24