II Kongres Gmin i Organizacji Pozarządowych Powiatu Gliwickiego

89

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie na II Kongres Gmin i Organizacji Pozarządowych Powiatu Gliwickiego, który odbędzie się 17 czerwca 2024 r. w godzinach 17:00 – 20:00 w Domu Kultury w Żernicy przy ul. Szafranka 9.
Podczas kongresu będziemy mieli okazję wspólnie dyskutować m.in o mechanizmach wspierania i finansowania działań organizacji pozarządowych, a także dobrych praktykach w zakresie działania i promocji organizacji pozarządowych w 3 blokach:

BLOK SZKOLENIOWY
Jak współpracować? Narzędzia i dobre praktyki – Tomasz Schimanek
Promowanie działań organizacji z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi – Katarzyna Bąk

BLOK WARSZTATOWY
Perspektywy współpracy i działania
– ekonomizacja – oferta usług dla społeczności/gminy
– dotacje celowe i współpraca z gminą – zadania stałe i pozyskiwanie grantów zewnętrznych
– fundraising – społeczność i darczyńcy
– wolontariat – nie do wszystkiego potrzebne są pieniądze

BLOK INSPIRACJI
Lokalne organizacje pozarządowe

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz społeczników do wzięcia udziału w kongresie i dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz pomysłami. W wydarzeniu wezmą udział włodarze gmin powiatu gliwickiego.
Razem możemy wypracować lepsze rozwiązania i wspólnie działać na rzecz rozwoju aktywności społecznej w naszym powiecie.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w kongresie do czwartku 13 czerwca 2024 r.  wypełniając formularz: forms.gle/5VyBpeXE13QtKDi8A

Kontakt w sprawach merytorycznych: k.bak@mokis.pyskowice.pl lub tel. 692 211 569
Kontakt w sprawach organizacyjnych: kierownik.rg@pilchowice.pl lub tel. 793 009 265

Na kongres zapraszają samorządowcy powiatu gliwickiego.