Pilchowice były pierwotnie rozległą wsią rycerska, potem miasteczkiem targowym, a dzisiaj są siedzibą gminy w ziemskim powiecie gliwickim, w południowo-zachodniej części województwa śląskiego. Gmina ta liczy około 10,9 tys. mieszkańców (2012 r.). Tworzy ją siedem sołectw z koloniami i przysiółkami. Są to: Pilchowice, Żernica, Stanica, Wilcza, Nieborowice, Kuźnia Nieborowska i Leboszowice. Obszar gminy po reformie kształtu administracyjnego z 1 stycznia 2001 r. to 67,5 km2; z tego 21 kmstanowią lasy będące otuliną Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”1.

W dorobku polskiej i niemieckiej literatury fachowej brak dotąd pełnego i wszechstronnego opracowania herbu Pilchowic, gminy wiejskiej, która do 1945 r. posiadała status miasteczka targowego (niem. Marktflecken). Fakt posiadania przez Pilchowice herbu od początku XIX wieku do roku 1945 poświadczają liczne źródła, w tym zasadnicze dla górnośląskich badań heraldycznych dzieło Otto Huppa Deutsche Ortswappen. Provinz Schlesien2. Stąd starania Gminy Pilchowice, miejscowości dumnej ze swych dziejów, o ponowne zatwierdzenie herbu mającego już blisko 200 lat.

1 Informacje te pochodzą z następujących wydawnictw: Gmina Pilchowice, Urząd Gminy w Pilchowicach 2001, broszura, 4 s.; Gmina Pilchowice, Urząd Gminy w Pilchowicach 2000, folder promocyjny, 32 s.; Gmina Pilchowice, Inwentaryzacja Krajoznawcza Województwa Katowickiego, zeszyt 3, Regionalna Pracownia Krajoznawcza, Katowice 1991, 16 s.

Otto Hupp Deutsche Ortswappen. Provinz Schlesien, Frankfurt a. M. 1896.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPołożenie Gminy Pilchowice
Następny artykułZarys dziejów