Do 85.000 zł na podejmowanie działalności gospodarczej

704

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 01/2021 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Termin składania wniosków: od 7 do 20 grudnia 2021 r.

Zakres tematyczny: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności gospodarczej