Alfred Wilczek, sołtys Leboszowic – NAJLEPSZYM SOŁTYSEM

684

Konkurs Piękna Wieś Województwa Śląskiego rozstrzygnięty

Alfred Wilczek, sołtys Leboszowic – NAJLEPSZYM SOŁTYSEM
W kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycję, obrzędy i zwyczaje wyróżnienie otrzymały OBCHODY ŚWIĘTA ŚW. MARCINA w Stanicy.

Wielkie GRATULACJE.