Parafie

3035

Parafia pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach
ks. Proboszcz Dariusz Gołek
Adres:
44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 35
tel. 32/235-65-84
e-mail: ssjc_pilchowice@kuria.gliwice.pl

Parafia pw. św. Marcina w Stanicy
ks. Proboszcz Norbert Thiel
Adres:
44-145 Pilchowice, Stanica, ul. Gliwicka 16
tel. 32/235-88-89
e-mail: sm_stanica@kuria.gliwice.pl
http://stanica.pilchowice.pl/parafia.html

Parafia pw. św. Mikołaja w Wilczy
ks. Proboszcz Jan Mrukowski
Adres:
44-189 Wilcza, ul. K. Miarki 121
tel. (32) 239-74-27
http://www.mikolajwilcza.katowice.opoka.org.pl/

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Żernicy
ks. Proboszcz Marek Winiarski
Adres:
44-144 Żernica, ul. Leopolda Miki 3
tel. 32/330-22-80
e-mail: sma_zernica@kuria.gliwice.pl